wij zijn elke dag bereikbaar van 9-19u
boekscanner
boekscanner

Digitaliseren formulier, folder, brochure, catalogus.......

Formulieren

Gedrukte formulieren, werkbonnen.... kunnen omgezet worden naar een digitaal formulier in pdf (doorzoekbaar/interactief), jpg, word of  excel formaat.

De prijs: is afhankelijk van het aantal te digitaliseren formulieren en de eventueel in te voegen interactieve functies.                         Vraag een offerte voor het digitaliseren van uw formulier (dit is steeds vrijblijvend)

Brochure, catalogus....

Hierbij worden de pagina's van de gedrukte folder, cursus.........gescand en nadien weer samengesteld tot een digitale folder, cursus.....(pdf, E-pub of online publicatie)
Voor de opmaak van de digitale versie kan gekozen worden om de bestaande opmaak,lay-out van de gedrukte versie te behouden of om de opmaak, lay-ot  van de digitale versie te aan te passen.
Afhankelijk van de  gekozen digitale versie  voor uw publicatie kan interactiviteit worden toegevoegd.
PRIJS: is afhankelijk van de gekozen opties(versie, interactieve opties, eventuele aanpassingen).