Digitaliseren  van formulieren, folders, brochures, catalogus.......Digitaliseren formulieren


Gedrukte formulieren, werkbonnen.... kunnen omgezet worden naar een digitaal formulier in pdf (doorzoekbaar/interactief), jpg, word of  excel formaat.

De prijs: is afhankelijk van het aantal te digitaliseren formulieren en de eventueel in te voegen interactieve functies.                         Vraag een offerte voor het digitaliseren van uw formulier (dit is steeds vrijblijvend)


Digitaliseren brochure, folder, catalogus....

Voor het digitaliseren van  uw gedrukte folder, brochure, catalogus, cursus.........worden de pagina's gescand en nadien weer samengesteld tot een digitale folder, cursus.....(pdf, E-pub of online publicatie)

Voor de opmaak van de digitale brochure, folder, catalogus...... kan gekozen worden om de bestaande opmaak/lay-out van de gedrukte versie te behouden of om de opmaak, lay-out  van de digitale brochure, folder, catalogus  te aan te passen.

Afhankelijk van de  gekozen digitale versie  voor uw publicatie kan interactiviteit worden toegevoegd.
PRIJS: is afhankelijk van de gekozen opties(versie, interactieve opties, eventuele aanpassingen).