Interactieve opties in pdf formulieren & werkbonnen

Hieronder vindt u mogelijke velden(+knop) voor uw digitale formulieren/werkbonnen.

In uw digitaal formulier/digitale werkbon kan op diverse manieren extra javascript worden toegevoegd, veel van die opties maken het werken met digitale formulieren/werkbonnen makkelijker.

 Door deze interactieve opties  in uw digitale  werkbon/formulier kan u  veel tijd besparen en kunnen tal van fouten vermeden worden!

1) Tekstveld .....2)datumveld: tik op een dag in de kalender en die verschijnt in het datumveld 3) checkbox: meerdere keuzes aanvinken is mogelijk 4)keuzerondjes: hierbij is het de bedoeling één keuze te selecteren  5) vervolgkeuzelijst : tik een keuze aan(bvb opties bij een product)  6) knop: een knop in een formulier kan onder meer het commando voor: verzenden, afdrukken of resetten bevatten 7) afbeeldingsveld: In een afbeeldingsveld van een formulier kan een afbeelding vanop het toestel of rechtstreeks van de camera worden ingevoegd 8) handtekenveld of veld voor digitale i.d. of om direkt een handtekening te plaatsen)

Interactieve  opties door middel van javascript

1) De optie 'velden automatisch  invullen' in een werkbon of formulier doen u veel tijd besparen!

2)Wanneer u zeker wil zijn dat een veld correct wordt ingevuld, dan kan dit veld zo geprogrammeerd worden dat dit veld enkel het invullen volgens een bepaald patroon aanvaardt.

3) Hulp bij het invullen van een formulier

Hier komen binnenkort nog diverse extra voorbeelden!