voorbeelden

Op deze pagina vindt u voorbeelden van digitale werkbonnen,digitale formulieren, online brochures en online catalogi.

Deze produkten kunnen bekeken en/of ingevuld worden op desktop,laptop,tablet en smartphone


Reserveringstabel

Digitale menukaart

De digitale menukaart staat op een tablet  die op de tafels ligt in het  restaurant/bistro..........

De bestelling wordt door de klant ingevuld en verzonden. De bestelling laten opnemen door een kelner is hierdoor niet langer nodig.

Keuringsrapport

Werkbon

checklist voor garage 

Interaktief pdf formulier , naast het aanvinken (ok of niet ok) van ieder te controleren onderdeel kan de technieker bij elk punt ook opmerkingen vermelden.

Digitale folder

Interaktieve online&pdf folder .

De schoen in de folder kan in detail bekeken worden via een video.

De dames pull wordt bij elke klik in een andere kleur voorgesteld.

De folder heeft een bestelbon met automatische prijsberekening en de bestelbon kan digitaal ondertekend worden.

Digitaal magazine

Interaktief online & pdf magazine met navigatie naar de diverse rubrieken

Onkostennota

Interaktief pdf formulier met invulvelden , en automatische berekening van het totaal.

Bestelbon


Interaktieve pdf bestelbon met invulvelden voor tekst, automatische prijsberekening en de optie digitaal ondertekenen.

overeenkomst

Plaatsbeschrijving


interaktief pdf formulier met invulvelden voor tekst, meerkeuzeveld, velden om afbeeldingen in te voegen en de opties digitaal ondertekenen en verzenden.

Digitale wenskaart

Onbeperkt verzendbaar vanop desktop,tablet,laptop en smartphone

Met Invulbaar tekstveld en veld op afbeelding toe te voegen.