1) Tekstveld .....2)datumveld: tik op een dag in de kalender en die verschijnt in het datumveld 3) checkbox: meerdere keuzes aanvinken is mogelijk 4)keuzerondjes: hierbij is het de bedoeling één keuze te selecteren 5) vervolgkeuzelijst : tik een keuze aan 6) knop: een knop in een formulier kan onder meer het commando voor: verzenden, afdrukken of resetten bevatten 7) afbeeldingsveld: In een afbeeldingsveld van een formulier kan een afbeelding vanop het toestel of rechtstreeks van de camera worden ingevoegd 8) handtekenveld of veld voor digitale i.d.

Prijslijst aanpassingen

Aanpassen lay-out

Herschikken inhoud werkbon/formulier

€7,75

Aanpassen kleuren

Kleuren aanpassen in werbon/formulier


€5,00

(Extra) teksvelden of checkbox

Per 3 stuks

€1,00

(Extra) knop

verzendknop(mailto:), resetknop,knop afdrukken....


€5,75

(Extra) keuzerondjes

per 2 stuks

€0,75

(Extra) vervolgkeuzelijst

Kies  uit lijst


€5,00

(Extra) afbeeldingsveld

 veld voor het invoegen van afbeeldingen of bestanden


€2,00

(Extra) veld digitale id


€2,00

Javascript 

BVB: Automatische berekening van kostprijs, werkuren//


€39,00

prijzen 21% btw niet inbegrepen